Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju s parc. št. 492/32 v k. o. Podmelec

4. 5. 2023 Špela K. (Urad župana) 129
04.05.2023
Javno zbiranje ponudb
26.05.2023 do 12:00
478-0079/2023
04.05.2023
Davorin Simčič
05 62 02 382