Obvestilo lokalni skupnosti o prireditvi

Organizacijska enota

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka