Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Tolmin

Organizacijska enota

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije