Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik, Primož Barbič
  • namestnica predsednika, Simona Kutin
  • član, Rajko Leban
  • član, Danilo Božič
  • član, Matej Leban
  • namestnica člana, Martina Kenda
  • namestnica člana, Monja Golja
  • namestnik člana, Bojan Kerin