Vloga za izdajo projektnih pogojev za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka