Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Jože Režonja, predstavnik AMD Tolmin
 • član, Damijan Uršič, predstavnik Medobčinske uprave Občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči
 • član, Gregor Poljak, predstavnik Občinskega sveta Občine Tolmin
 • članica, Martina Kenda, predstavnica VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
 • član, Jure Kenda, predstavnik Policijske postaje Tolmin
 • član, Matjaž Borovničar, predstavnik Komunale Tolmin d.o.o.
 • član, Matevž Rovšček, predstavnik Občinske uprave Občine Tolmin
 • članica, Barbara Gruntar, predstavnica Gimnazije Tolmin
 • članica, Ana Volarič, predstavnica Zdravstvenega doma Tolmin
 • članica, Romana Svetičič, predstavnica OŠ Dušana Muniha Most na Soči
 • članica, Suzana Torkar Panjtar, predstavnica OŠ Simona Kosa Podbrdo
 • članica, Mojca Torkar Pahor, predstavnica OŠ Franceta Bevka Tolmin