Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku (VrH Julijcev)

2926
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
2018, 2019, 2020, 2021, 2022
3.689.249,87 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj, Proračun RS
3.689.249,87 EUR
Zaključeno
dva kala v okolici Čadrga, po en kal na planini Pod Kukom in na planini Razor, 5220 Tolmin
01.02.2018
30.11.2022

Podatki o financiranju